Tel: 0591-714350

Moderne communicatiemiddelen openen grenzen en doorbreken barrières die vroeger ondoordringbaar leken.

Deuren gaan open en de wereld ligt aan je voeten. Maar die zelfde deuren staan ook open voor personen met minder goede bedoelingen en bedrijfsgegevens en systemen zijn kwetsbaarder dan ooit. Hackers, virussen, wormen, trojans, de vijand ligt overal en altijd op de loer en heeft maar een klein kansje nodig.

MKBYTE is gespecialiseerd in data beveiliging, opslag en back-up. U beseft het misschien niet, maar stel: u heeft een aantal adviseurs, die natuurlijk hun klanten bezoeken, voorzien van laptops. Deze laptops worden gebruikt om bijvoorbeeld hypotheek berekeningen te maken, op dat moment valt deze data onder de privacy wet met alle daarbij behorende eisen en verplichtingen. U kunt het zich natuurlijk niet veroorloven dat deze gegevens bij verlies of diefstal vrij toegankelijk zijn. Wij hebben hier verschillende mogelijkheden voor, want een standaard oplossing is niet overal toepasbaar.

Als bedrijf heb je, in vergelijking met thuisgebruikers, meer redenen om aandacht te schenken aan IT-beveiliging. Je moet dit ook systematischer en structureler aanpakken. Je hebt bijvoorbeeld te maken met:

Wettelijke verplichtingen zoals de wet bescherming persoonsgegevens, de wet elektronische handel, de wet verkoop op afstand.
Bedreigingen, zoals identiteitsdiefstal en diefstal van klantgegevens.
Het trainen van werknemers en het reguleren van internetgebruik.
Het beschermen van meerdere computers.

Het schrijven en implementeren van een beveiligingsplan hoeft niet al te veel werk te zijn. Beter een goed plan vandaag, dan een perfect plan morgen. Het kan altijd later bijgewerkt worden. Een goed plan kan worden geschreven in vijf stappen: inventariseren, plannen, uitvoeren, controleren en herhalen.

Inventariseren.

Test je eigen vaardigheden en kennis. Bepaal of je hulp nodig hebt. Ga na welke apparatuur en informatie beschermd moet worden, inclusief hardware, software en documentatie. Bepaal de bedreigingen en risico’s. Maak een prioriteitenlijst van zaken die beveiligd moeten worden

Plannen.

Schrijf procedures over hoe bedreigingen te voorkomen, hoe ze op te sporen en hoe erop te reageren. Maak duidelijk wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren en controleren van het plan. Stel een tijdsschema op voor de implementatie.

Uitvoeren.

Communiceer met de werknemers en train ze waar nodig. Voer het plan uit.

In dit alles kan MKBYTE u volledig ondersteunen en begeleiden.